Lektori Mindfulness MBSR

 

Mária Boťanská


Som manažérka, lektorka mäkkých techník a pozitívneho myslenia, zakladateľka OZ Akadémie pozitívneho života a kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR. Osobnostnému rozvoju sa venujem už 18 rokov.

 

Kvetoslava Sarvašová


Som lektorka mäkkých zručností, mentorka a koučka. kvalifikovaná lektorka MBSR (Mindfulness based stress reduction),

Lektori akreditovaného kurzu Lektor mindfulness pre deti a mládež

 

Miroslava Atanasová


Pôsobím ako ICF koučka, mentorka, konzultantka a certifikovaná lektorka mindfulness pre deti
 

Natália Peciarová


Pôsobím ako školská psychologička, učiteľka, špeciálna pedagogička, a výchovná poradkyňa.

Lektori Relational Mindfulness Training

 

Naši lektori a Mindfulness MBSR partneri:

 

Pár slov o nás

e
Top