Mindfulness 8 - týždňový kurz - Mindfulness MBSR Slovensko

Mindfulness MBSR 8 – týždňový kurz

 

Čo je cieľom 8 – týždňového Mindfulness MBSR kurzu?

Cieľom Mindfulness MBSR kurzu je spriatelenie sa so svojim životom. Je to pozvánka, aby sme sa lepšie zoznámili so svojim telom, mysľou a srdcom. Vďaka tomu, že svojmu telu a mysli budeme venovať pozornosť novým, systematickým a láskyplným spôsobom, objavíme dôležité dimenzie nášho života, ktoré sme nepoznali.

Náš život ovplyvňuje naša myseľ, ktorá sa veľmi rada túla v minulosti alebo budúcnosti. Neustále niečo analyzujem hodnotí a posudzuje. Naše činy sú riadené našim autopilotom vzorcov správania a reakcií, ktoré si často ani neuvedomuje. Ale život sa odohráva tu a teraz, v prítomnom okamihu, ktorý nám väčšinu času uniká.

Zámerom kurzu Mindulness MBSR  je vystúpenie z autopilota, v ktorom žijeme väčšinu času a návrat do prítomného okamihu. Spriateliť sa so svojim telom. Naučiť sa zameriavať pozornosť na skúsenosti v prítomnom okamihu, na naše myšlienky, emócie a fyzické pocity v tele. A to všetko s postojom zvedavosti, láskavosti a bez posudzovania. Všetky tieto kroky nás vedú k stíšeniu našej mysle, znižovaniu stresu, k prekonávaniu ťažkých životných situácií , k zmene nášho postoja k zdravotným problémom a vedomému reagovaniu na podnety, ktoré k nám prichádzajú. Učia nás k láskavému prístupu k sebe samému aj k ostatným ľuďom.

 

Čomu sa budeme venovať:

 • Prebudeniu z automatického pilota
 • Cvičenia na vnímanie seba a ostatných okolo nás
 • Cvičenia na „spriatelenie sa“ s telom
 • Cvičenia na uvedomovanie si tela, dychu, pocitov a emócií
 • Cvičenia na stíšenie a uzemnenie
 • Všímavý pohyb a uvedomovanie si tela v pohybe
 • Cvičenia na „spriatelenie sa“ so stresom
 • Cvičenia všímavosti so zameraním na zvládnutie ťažkej situácie
 • Cvičenia na uvedomovanie si všetkého, čo je tu a teraz
 • Stresovej komunikácií a Mindful medziľudským vzťahom
 • Precíteniu života všetkými zmyslami
 • Láskavému prístupu a súcitu k sebe samému

 

Ako prebieha 8 týždňový kurz

Mindfulness 8 – týždňový kurz sa realizuje raz týždenne, v trvaní 2,5 hodiny v našich priestoroch v Ružovej doline v Bratislave a v Košiciach, v skupine cca 10 účastníkov. Počas kurzu si budeme vysvetľovať určité súvislosti a veľa cvičiť / meditovať meditácie Mindfulness MBSR. Meditácie môžu byť v sede alebo v ľahu, preto je odporúčame volnejšie oblečenie. Každý z účastníkov kurzu dostane prístup k online meditáciám, ktoré je potrebné denne počas 8 týždňov cvičiť doma cca 30 -45 minút.

 

Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre všetkých, ktorí chcú  zlepšiť svoj postoj k životu, naučiť sa zvládať svoju myseľ, lepšie pracovať so stresom, fyzickou bolesťou v tele, predchádzať únave a vyhoreniu, zlepšiť vzťah k sebe samému aj k ostatným ľuďom.

Kurz nie tréning pre ľudí, ktorí chcú byť trénerom Mindfulness.

 

Certifikát

Po ukončení kurzu obdržíte certifikát. Náš certifikát je medzinárodne uznateľný, v prípade, že by ste chceli pokračovať v kurze lektora Mindfulness MBSR.

Termíny kurzov BRATISLAVA

 

Termíny kurzov KOŠICE

 

e
Top