Mindfulness centrum

Mindfulness centrum v Bratislave.

 

Mindfulness a program MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) je program na znižovanie stresu, ktorý je vo svete už viac ako 40 rokov.

Stres je súčasťou dnešného života a každý z nás ho viac alebo menej prežíva. Negatívne účinky dlhodobého stresu pôsobia nie len na našu psychiku, celkový zdravotný stav, ale aj na vnímanie nášho života. Mindfulness je niečo ako wellness pre našu hlavu. Pravidelný tréning nám pomáha upokojiť svoju myseľ aj telo. Poďte si Mindfulness vyskúšať.

 

Program Mindfulness centra

 

8-týždňový kurz   MBSR 

8 – týždňový kurz MBSR  (Mindfulness Based Stress Reduction) je celosvetovo certifikovaný kurz na zníženie stresu pomocou všímavosti. Počas kurzu praktizujeme meditačné techniky všímavosti, učíme sa vnímať svoje myšlienky, emócie, pocity a vnemy a pracovať s nimi s láskavosťou, prijatím a bez posudzovania. Učíme sa byť k sebe láskavejší a uvedomovať si svoj život v prítomnom okamihu.

Kurzy sú realizované v menších skupinách 6-8 ľudí. Lekcia je raz týždenne v dĺžke cca 2 -2,15 hodiny a po 6. lekcii Mindful day.

Termín: utorky od 9.7.2024 do 27.8.2024, v čase od 18,00 do 20,15

Viac informácií

 

Lektor Mindfulness pre deti a mládež – akreditovaný kurz MŠ SR

Neformálny vzdelávací program v rozsahu Lektor mindfulness pre deti a mládež bol vytvorený s cieľom znížiť stres u detí a mládeže a posilniť ich rezilienciu (psychickú a duševnej rovnováhu, stabilitu a odolnosť). Cieľom  vzdelávacieho programu Lektor mindfulness pre deti a mládež je vyškoliť lektorov, ktorí si osvoja kompetencie a nadobudnú vedomosti, zručnosti a postoje v oblasti mindfulness (všímavosti) tak, aby boli schopní samostatne viesť kurzy mindfulness pre deti a mládež. Po úspešnom ukončení vzdelávacieho programu obdrží účastník kurzu certifikát, ktorý ho oprávňuje organizovať a viesť svoje vlastné kurzy Mindfulness pre deti a mládež.

Vzdelávací program Lektor mindfulness pre deti a mládež je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom AKPSM/0118/2023/3/001.

Kurz začína: Piatok  20. 9. 2024 od 10,00 do 18,00

Viac informácií

 

Mindfulness workshop

Celodenný workshop je ochutnávkou Mindfulness kurzu.  Počas workshopu precvičujeme jednotlivé meditačné aj zážitkové cvičenia z celosvetovo certifikovaného kurzu MBSR. Je ideálnym riešením pre ľudí, ktorí nemajú priestor chodiť na 8-týždňový kurz, aby sa zoznámili s Mindfulness a následne aplikovali do svojho života meditačné cvičenia.

Termín: piatok 24.5.2024, v čase od 13,00 – 18,00

 

Mindful večer

Mindful večer je stretnutie absolventov kurzu MBSR. Počas stretnutia sa nielen stíšime a dáme si spoločnú meditáciu, ale budeme sa baviť o tom, ako sa vám podarilo aplikovať Mindfulness v každodennom živote.

Termín:

bude upresnený

V prípade záujmu mi napíšte na: kurzy@mindfulness-mbsr.sk

 

Mindfulness retreat

Mindfulness retreaty –  sa realizujú počas nedeľného popoludnia. Ide o komplex cvičení a meditácií v tichosti, vrátane všímavého pohybu, všímavej chôdze (ak je možné na záhrade) a všímavého jedenia (ovocie). Je vhodný pre ľudí, ktorí majú s Mindfulness skúsenosť a chcú na pár hodín stíšiť svoje myšlienky a prepojiť sa sami so sebou.

Termín: nedeľa 18.8.2024, v čase od 15,00 – 19,00

Viac informácií

 

Mindfulness koučing

Mindfulness koučing individuálne – je vhodný pre ľudí, ktorý preferujú individuálny prístup vo vopred dohodnutom čase.

 

 

 

Mindfulness centrum informácie

Mindfulness centrum sa nachádza v Bratislave – Ružinov na Peterskej 8. Rodinný domček, ktorý poskytuje zázemie pre kurzy, cvičenia a meditácie vo vnútorných priestoroch, ale aj v exteriéri záhrady.
Súčasťou je malá meditačná miestnosť 37m2 (lúka) a veľká samostatná meditačná miestnosť 60m2. Pre individuálne sedenia sú 2 menšie miestnosti (les a more).

 

Záleží nám na kvalite. Mindfulness kurzy, cvičenia, meditácie vedú kvalifikovaní lektori programu MBSR.  Nakoľko ich je zatiaľ veľmi málo, veríme, že sa bude náš tím postupne rozrastať.

 

Fotogaléria

e
Top