Mindfulness pre tínedžerov – 8-týždňový kurz 

 

Keď učíme deti a dospievajúcu mládež mindfulness  (všímavosti), dávame im nástroje, ktoré potrebujú na budovanie sebadôvery, zvládanie stresu a zvládanie nepríjemných alebo náročných momentov a situácií.

 

Cieľom kurzu je posilniť psychickú odolnosť mladých ľudí cez praktické nástroje a techniky všímavosti. Mladí ľudia sú často neistí, málo si veria, potláčajú svoje pocity a ľahko podľahnú stresu. Mnoho času trávia vo virtuálnom svete, čo neprispieva k ich psychickej a duševnej rovnováhe. Často sa porovnávajú s rôznymi ifluencermi, čo vedie k nižšej sebahodnote a sebavedomiu.

Na kurze Mindfulness si osvoja pútavé aktivity mysle, tela a dychu, ktoré ich naučia regulovať svoje emócie, zvládať stres, lepšie sa sústrediť a vytvárať si pozitívny sebeobraz.

Výučba všímavosti u mladých ľudí im pomáha formovať zručnosti, ktoré im pomôžu nájsť rovnováhu vo svojom živote, mať kontrolu nad svojou rozlietanou mysľou, reagovať menej reaktívne, presadiť sa v neskoršom pracovnom období života a budovať pozitívne sociálne vzťahy.

Kurz Mindfulness pre tínedžerov je postavený na základoch celosvetovo certifikovaného kurzu MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), pričom cvičenia a meditačná prax je prispôsobená ich porozumeniu.

 

Benefity Mindfulness u tínedžerov:

Z mnohých štúdií vyplýva, že trénovanie všímavosti u tínedžerov prináša množstvo benefitov ako:

 

 • znížená miera stresu, sociálnej úzkosti a depresie
 • zvýšená schopnosť riešiť konflikty a problémy
 • nižšia miera sebakritiky, vyššia miera sebaprijatia
 • lepšia sebakontrola a zníženie šikanovania medzi tínedžermi
 • zníženie závislosti na mobiloch a počítačových hrách
 • skvalitnenie vzťahu k sebe, ako aj medziľudských vzťahov
 • zlepšenie sústredenia a študijných výsledkov
 • celkové zlepšenie nálady a emocionálnej pohody
 • Viac o štúdiách sa dozviete TU

 

Čomu sa budeme venovať:

 • Cvičeniam na stíšenie, uzemnenie a vystúpenie z automatického pilota
 • Cvičeniam na „spriatelenie sa“ s telom
 • Uvedomovaniu si svojich zmyslov a pocitov
 • Všímavému pohybu a chôdzi
 • Cvičeniam na tréning zaneprázdnenej mysle
 • Cvičeniam na uvedomovanie si myšlienok, emócii, pocitov a zmyslov
 • Cvičeniam na prekonávanie ťažkých situácií
 • Cvičeniam na láskavý prístup k sebe samému

 

Ako prebieha kurz Mindfulness pre tínedžerov

8-týždňový kurz Mindfulness pre tínedžerov je postavený na celosvetovo certifikovanom kurze MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)., pričom cvičenia a meditačná prax je prispôsobená ich porozumeniu. Prebieha v Bratislave v Mindfulness centre na Peterskej 8. v Ružinove  v menších skupinkách do 10 účastníkov. Lekcia je raz týždenne, v trvaní 90 minút. Lekcie sú interaktívne, každá lekcia obsahuje relaxačné cvičenia Mindfulness aj zážitkové cvičenia. Každý účastník má na doma k dispozícii pracovný zošiť a nahrávky cvičení a techník Mindfulness.

 

Pre koho je kurz určený

Kurz je vhodný pre všetky mladých ľudí vo veku od 15 do 19 rokov.

Máte pocit, že si vaše dieťa málo verí, má problém s akceptáciou seba či druhých, alebo pri riešení konfliktov? Zvykne sa prehnane trápiť, stresovať a dostáva sa pre výkyvy nálad do psychickej nepohody? Môže sa to prejavovať napríklad stratou koncentrácie pri písaní úloh, nechuťou vykonávať rôzne povinnosti a nízkou sebadôverou pri riešení problémov. Deti vtedy zvyknú hľadať únikové cestičky – dištancujú sa od druhých, vyhýbajú sa svojim povinnostiam, rastie ich závislosť na mobiloch či počítačových hrách, v dôsledku čoho sa zhorší aj prospech v škole.

Je vhodný pre mladých ľudí, ktorí sa chcú naučiť regulovať výkyvy nálad, byť odolnejší voči stresu, chcú zvýšiť svoju sebadôveru a sebahodnotu, zmeniť prístup k riešeniu problémov a konfliktov a zlepšiť vzťah k sebe samému aj  k druhým.

 

Termíny kurzov:

ďalšie termíny kurzu Mindfulness pre tínedžerov začnú v septembri 2024

 

Miesto: Mindfulness centrum Peterská 8, Bratislava – Ružinov

Lektor: Mária Boťanská, kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR a Miroslava Atanasová – mindfulness koučka a autorka meditácií a afirmácií pre deti i dospelých

Cena: 180€

 

V prípade predbežného záujmu nám napíšte na kurzy@mindfulness-mbsr.sk  alebo zavolajte na t.č. 0948 048641

 

Objednať kurz

 

 

foto: @pressfoto freepik.com

Fotogaléria

e
Top