Relational Mindfulness Training.

 

Čo je cieľom  programu Relational Mindfulness Training?

Relational Mindfulness Training je primárne zameraný na rozvoj všímavosti v  interakcii s druhými ľuďmi. Vďaka MBSR sa môžeme naučiť poradiť si so stresom, keď sa do neho dostaneme, rovnako tak môžeme mať vytvorené aj ideálne podmienky na meditáciu, avšak naše najbližšie vzťahy nám s presnosťou lasera ukážu, kde sa nachádzame. Pri všímavom a intenzívnom tréningu nadobudneme zručnosti, ktoré môžeme okamžite prakticky uvádzať do každodenného života, ktorý sa zrazu začne meniť. K lepšiemu.

Program Relational Mindfulness Training (RMT) je od svojho začiatku spojený s vedeckým výskumom. Prvú verziu programu vytvoril Ing. Marek Vich, Ph.D. ako súčasť svojho  doktorantského výskumu na Katedre psychológie na VŠE v Prahe.

Druhá upravená verzia programu RMT vznikala v priebehu rokov  2016 – 2018 ako spoločné dielo Marka Vicha a Jana Buriana.

Relational Mindfulness Training je  vedecky overený program mindfulness (všímavosti), ktorý se zameriava na rozvoj všímavosti a láskavosti v medziľudských vzťahoch a v komunikácii. Cieľom RMT je pomáhať ľuďom radostnejšie, plnšie, autenticky a sviežejšie vystupovať  v osobných i profesných vzťahoch.

RMT program sa od klasických programov mindfulness (typu MBSR alebo MBCT), ktoré sú založené najmä na individuálnych meditáciách, líši svojím primárnym zameraním na medziľudské vzťahy a komunikáciu. 

 

Vďaka tomu sa pre vás absolvovanie tohto typu  kurzu stane praktickým pomocníkom pre zlepšenie vášho každodenného života – najmä v situáciách, keď ste v kontakte s druhými ľuďmi.

RMT je cesta, ako môžeme nazerať na seba i druhých v medziľudských vzťahoch, ľahšie a sebavedomejšie komunikovať i nadväzovať hlboké a inšpiratívne priateľstvá s druhými.

Všímavosť je schopnosť naplno prežívať prítomný moment a s nadhľadom a záujmom objavovať, čo sa v ňom naozaj odohráva.  Z vedeckých výskumov je dokázané, že v kombinácii s láskavosťou sa stávame psychicky silnejší, odolnejší voči stresu, viac motivovaní a najmä zvyšuje sa pocit nášho osobného šťastia. Rada spoznám tých, ktorí sa zaujímajú o sebarozvoj, sebapoznanie, mindfulness, s ktorými sa budeme navzájom inšpirovať, podporovať, uvedomovať.

 

Vďaka RMT sa naučíme vedome počúvať, vedome rozprávať, uvedomovať si SEBA v komunikácii s druhými, rozvíjať súcit, empatiu.

Extroverti môžu prekonať neustálu potrebu hovoriť a introverti sa môžu rozrozprávať 🙂

Spolu a v bezpečnom prostredí, budeme prekonávať nepohodu v komunikácii a rozvíjať schopnosť prijímať a tiež odovzdávať spätnú väzbu.

 

Čomu sa budeme venovať:

Všímavosť si naštartujeme vďaka meditáciám a v dialógoch a zdieľaniach ju budeme kultivovať. Naša všímavosť bude rásť aj vďaka tzv.dyádam, mikropauzám, vďaka ktorým si budeme naplno, hlbšie uvedomovať, čo sa v nás odohráva.  Spolu budeme objavovať skryté súvislosti, zlepšíme našu pozornosť, komunikačné zručnosti a rozvinieme empatiu.

 

Pre koho je Relational Mindfulness Training určený

Je určený pre všetkých ľudí, ktorí chcú preniknúť hlbšie do všímavej komunikácie, zlepšiť svoje vzťahy a komunikáciu so svojim okolím.

 

 

Ako prebieha program Relational Mindfulness Training

RMT je rovnako ako kurz MBSR rozvrhnutý do 8-týždňového programu. prebieha raz týždenne v trvaní 2 hodiny

 

Aktuálny termín programu

Pondelky od 8.4.2024 do 27.5.2024, v čase od 18,00 – 20,00

 

Lektorka programu Relational Mindfulness Training

Zuzka Klemanka. Viac informácií o Zuzke

 

V prípade záujmu alebo bližších informácií nám napíšte na email zuzkamejkpis@gmail.com

 

 

 

 
Mám záujem

    e
    Top