Kvetoslava Sarvašová

Som lektorka mäkkých zručností, mentorka a koučka. A najnovšie aj lektorka vo výcviku pre metódu MBSR (Mindfulness based stress reduction), čiže znižovania stresu pomocou Mindfulness (všímavosti).

Bez pevných základov viac ako dvadsiatich rokov na pozícii personálnej riaditeľky v nadnárodných korporáciách by som sa neodvážila robiť túto prácu. Rada sa delím o svoje skúsenosti a vedomosti a pomáham ľuďom, aby pomocou vlastných zdrojov dokázali žiť slobodnejší a naplnenejší život v práci aj v súkromí. Roky strávené vo firmách mi teraz, keď som mimo nich, umožňujú lepšie chápať ich situáciu a potreby, najmä v oblasti well-being a rozvoja zamestnancov.

Mindfulness a metódu MBSR som vyskúšala sama na sebe. Kto dnes nerieši stres? MBSR pre mňa znamená niečo konkrétne, uchopiteľné a najmä podložené množstvom vedeckých štúdií a dôkazov. Použiteľné nielen vo firmách, ale aj v zdravotníctve, v školstve alebo jednoducho pre každého, kto si chce zlepšiť život.

Absolvovala som osemtýždňový online kurz Davea Pottera, ktorý študoval priamo v kolíske metódy MBSR – na Lekárskej fakulte Univerzity v Massachusetts, kde zakladateľ Mindfulness MBSR Jon Kabat-Zinn v roku 1979 založil Kliniku znižovania stresu a začal uplatňovať a vedecky overovať metódu MBSR. Vo vzdelávaní pokračujem na Mindfulness Academy Solterreno a čo je hlavné, Mindfulness žijem dnes a denne.

Moje začiatky boli krušné, potrebná sebadisciplína niekedy zlyhala. Prečítala som stovky článkov a vedeckých štúdií. Po prvý raz v živote som sa pokúšala meditovať. Až vtedy som si uvedomila, aká rozháraná je moja myseľ a koľko neužitočných myšlienok produkuje. Vďaka neurovede som pochopila, prečo je to tak. Po dlhej dobe života v režime autopilota, plánovania budúcnosti a hlbokých analýz minulosti som začala viac vnímať, čo sa deje v prítomnom okamihu. Meditácia už nebola utrpením. Cítila som sa po nej príjemne. Po wellness pobytoch, dovolenkách či potení sa v telocvični, kde som hľadala kompenzáciu pracovných a životných stresov, som konečne našla wellness pre svoju hlavu.

Vďaka Mindfulness dnes žijem vedomejší život, naučila som sa prijímať veci také, aké sú a vedome sa rozhodovať, ako sa k nim postavím. Som menej reaktívna, omnoho lepšie rozumiem vlastným emóciám a mozgu.

Vďaka môjmu prvému učiteľovi Mindfulness Daveovi Potterovi som spoznala aj Máriu Boťanskú, s ktorou sme sa rozhodli stať sa lektorkami Mindfulness a priblížiť metódu MBSR aj ľuďom na Slovensku.

Stres, úzkosť, choroby, komplikované vzťahy, viaznuca komunikácia a rôzne iné pohromy z nášho života len tak nezmiznú. Vďaka Mindfulness a metóde MBSR však máme možnosť naučiť sa, ako ich lepšie zvládnuť. Presne tak, ako to hovorí zakladateľ metódy MBSR Jon Kabat-Zinn vo svojom známom citáte: „Nemôžeš zastaviť vlny, ale môžeš sa naučiť surfovať.“
certifikat MBSR
Kvetka Sarvašová certifikát
Kvetka Sarvašová certifikát
certifikat MBSR
e
Top