Mindfulness MBSR Slovensko

 

V čom Mindfulness pomôže:


  • viac žiť v prítomnom okamihu
  • zvládať emócie
  • zvládať stres
  • predchádzať syndrómu vyhorenia
  • lepšie zvládať konflikty
  • upevňovať vnútornú spokojnosť so svojim životom
  • zlepšovať medziľudské vzťahy

Mindfulness znamená vnímanie nádherného svetla v každom okamihu nášho života. Pomocou Mindfulness získavame okamžitý prístup k svojmu vnútornému zdroju, ktorý nám dáva pochopenie, transformáciu a uzdravenie.

Jon –Kabat –Zinn

Mindfulness znamená všímavý stav mysle v prítomnom okamihu, tu a teraz, so zvedavosťou, otvorenosťou, bez posudzovania, bez očakávania a s láskavosťou. Mindfulness je schopnosť jasnejšie vnímať a uvedomovať si udalosti v prítomnom okamihu a vďaka tomu lepšie zvládať stres, negatívne emócie, zachovať si odstup od neužitočných myšlienok a dosahovať pokoj, nadhľad a celkovú lepšiu psychickú i fyzickú pohodu.
Mindfulness MBSR založil v roku 1979 molekulárny biológ Prof. Dr. Jon Kabat-Zinn.

Vytvoril program MBSR pre pacientov s chronickými bolesťami ako doplnok k liečbe a súčasť tzv. participatívnej medicíny. Využil vedecké poznatky o strese a koncept všímavosti z východných filozofíí, ktorý prispôsobil do sekulárnej formy pre potreby a blaho západnej spoločnosti. Program MBSR sa veľmi rýchlo rozšíril na univerzity (Harvard, Oxford, Berkeley), ale aj do škôl a organizácií. Prestížne spoločnosti ako Google, Apple, Yahoo, Starbucks a iné už dávno platia svojím zamestnancom kurzy Mindfulness. A teší nás, že môžeme prinášať kurzy Mindfulness MBSR na Slovensko

Top