Mindfulness meditácie a náš mozog - Prečo sa oplatí meditovať? - Mindfulness MBSR Slovensko Keď sme šťastní, natešení, vitálni, čulí, viac používame ľavú časť prefrontálneho kortexu. Keď sa cítime depresívne, máme úzkostividíme omnoho väčšiu aktivitu pravej časti prefrontálneho kortexu, čo  je tá mladšia časť mozgu. Prinášame video na tému prečo sa opatí meditovať.
e
Top