Workshop trénujeme našu myseľ, Mind full verzus Mindful  

 

 

Čo je cieľom workshopu  tréning našej mysle?

Naša myseľ je v celku zaneprázdnená. Podľa štatistík má každý z nás denne 70 000 – 125 000 myšlienok, väčšina z nich je negatívna a až 95% z nich sme už mali aj predtým. Neustále nad niečim premýšľame a zahlcujeme si našu myseľ, ktorá často nevníma, čo sa deje v aktuálnej situácii. Naša myseľ a následné konanie idú ako autopilot, často bez toho aby sme si to reálne uvedomovali. Takáto zaneprázdnená myseľ je „veľkou priateľkou“ so stresom, úzkosťou, vyhorením, vnímaním nešťastia a pod. Cieľom workshopu je naučiť sa stíšiť našu myseľ, vystúpiť z autopilota a uvedomovať si udalosti, ktoré sa v našom živote aktuálne dejú. Vnímavá myseľ je pozitívnejšia, uvedomuje si, čo sa deje, reaguje vedome a my sme nielen šťastnejší ale aj výkonnejší a ústretovejší ku kolegom, zákazníkom aj k ľuďom celkovo.

 

Čomu sa budeme venovať:

  • Ako funguje naša myseľ
  • Autopilot versus uvedomovanie si
  • Cvičeniam na vystúpenie z autopilota
  • Cvičeniam na stíšenie, uzemnenie a sprítomnenie
  • Cvičeniam na precítenie našich zmyslov
  • Cvičenia na skrotenie  našich myšlienok  – „opice v hlave“
  • Pocitom a emóciám v tele, ktoré sú echom našim myšlienok
  • Cvičeniam na uvedomenie si myšlienok a ich púšťaniu
  • Cvičeniam na uvedomenie tela, dychu, mysle, emócií
  • Mindfulness je tréning našej mysle, tak ako šport tréning nášho tela

 

Ako prebieha workshop

Workshop prebieha v našich priestoroch v Bratislave v čase od 9,00 – 16,30. Je realizovaný formou otvoreného školenia pre zamestnancov firiem, podnikateľov aj verejnosť. Pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť  pracovať so svojou zaneprázdnenou mysľou a posunúť sa vo svojom pracovnom aj osobnom živote ďalej.  Workshop  je vedený zážitkovou formou, plný interaktívnych cvičení.

 

Pre koho je cvičenie určené

Cvičenie je určené pre všetkých, ktorí chcú lepšie pracovať so stresom, predchádzať únave a vyhoreniu a zaujala ich téma všímavosti. Pre ľudí, ktorí sú otvorení novým technikám a prístupom a chceli by sa naučiť stíšiť svoju zaneprázdnenú myseľ.

Kurz sa otvára podľa záujmu.

 


 

e
Top