Mindfulness workshop - Mindfulness MBSR Slovensko
  • Ochutnajte s nami Mindfulness MBSR  

 

Čo je cieľom Mindfulness workshopu?

Mindfulness workshop je ochutnávkou celého programu Mindfulness MBSR. Deň, kedy sa stíšime a vystúpime z autopilota všedných dní do uvedomovania prítomného okamihu. Budeme sa učiť  ako”precítiť” svoje telo. Ako sa spriateliť so svojim telom a jeho fyzickými pocitmi, ako pracovať s túlajúcimi sa myšlienkami a emóciami, ktoré sú reakciou na našu myseľ. Budeme trénovať ako sa pozerať na myšlienky bez toho, aby sme sa stali súčasťou ich príbehu. Precvičíme si ako pristupovať k ťažkým situáciám, ktoré nás často v živote trápia a ako zmeniť láskavým uvedomovaním prístup k sebe samému. Počas ochutnávky komplexného programu Mindfulness na workshope zistíte, ako Vám tieto techniky môžu v živote pomôcť a sami sa rozhodnete, či chcete pokračovať v pravidelných meditáciách alebo 8 – týždňovom kurze.

 

Čomu sa budeme venovať:

  • Cvičeniam na stíšenie, uzemnenie a vystúpenie z automatického pilota
  • Cvičeniam na „spriatelenie sa“ s telom
  • Cvičeniam na tréning zaneprázdnenej mysle
  • Všímavému pohybu
  • Cvičeniam na uvedomovanie si myšlienok, emócii, pocitov a zmyslov
  • Cvičeniam na prekonávanie ťažkých situácií
  • Cvičeniam na láskavý prístup k sebe samému

 

Ako workshop prebieha

Workshop je celodenný. Konkrétne časy sú uvedené pri konkrétnom meste.

Workshopy sú naplánované v mestách: Bratislava, Košice, Prešov, Poprad, Žilina a Banská Bystrica.
Počas kurzu si budeme vysvetľovať určité súvislosti a veľa cvičiť / meditovať meditácie Mindfulness MBSR. Meditácie môžu byť v sede alebo v ľahu, preto odporúčame volnejšie oblečenie.

 

Pre koho je Mindfulness workshop určený

Workshop je určený pre všetkých ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoj život, naučiť sa pracovať so stresom a svojou zaneprázdnenou mysľou. Pre ľudí, ktorí trpia chronickými bolesťami, úzkosťou, cítia sa byť vystresovaní a nevedia ako sa pohnúť v živote ďalej.

Workshop nenahrádza tréning pre ľudí, ktorí chcú byť trénerom Mindfulness MBSR.

 

Miestá a termíny:

 

BRATISLAVA

ŽILINA

KOŠICE

PREŠOV

POPRAD

BANSKÁ BYSTRICA

 

 

 


 

e
Top