Mindfulness meditácia uvedomenia pocitov, emócií a myšlienok

 

Meditácia uvedomenia pocitov, emócií a myšlienok je jednou z meditácií Mindfulness MBSR.

Počas meditácie sa učíme zameriavať svoju pozornosť na svoje fyzické pocity v tele, emócie aj myšlienky.

Naše pocity aj emócie môžu byť príjemné aj nepríjemné a my sa ich učíme uvedomovať bez posudzovania. Prijímame ich, že sú tu s nami v tomto prítomnom okamihu. A následne sa uktovujeme v prítomnom okamihu, v našom dychu.

Vždy, keď sa  naše pocity, emócie alebo myšlienky  stannú ťažké, nepríjemné, vždy je prvá cesta domov do tela k nášmu dychu. Len si uvedomiť to, čo je tu s nami v prítomnom okamihu a preniesť svoju pozornosť k všímavému dýchaniu.

Prinášame Vám 15 minútovú meditáciu uvedomenia pocitov, emócií a myšlienok, ktorú si môžete vyskúšať.

Meditáciou Vás sprevádza: Mária Boťanská, kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR

 

 

 

 
e
Top