Mindfulness meditácia prítomného okamihu

 

Meditácia prítomného okamihu je krátka meditácia, počas ktorej sa učíme vnímať prítomný okamih.

Prítomný okamih je uvedomenie si seba samého, svoje bytie v prítomnosti. Uvedomenie si svojho dychu.

Učíme sa, že myšlienky ani emócie nie sme my. My sme len ich pozorovatelia.

Je ideálna aj v týchto ťažkých chvíľach pandémie Koronavírusu.

Prinášame Vám 10 minútovú meditáciu prítomného okamihu, ktorú si môžete vyskúšať.

Meditáciou Vás sprevádza: Mária Boťanská, kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR

 

 

 
e
Top