Mindfulness meditácia dychu na stíšenie mysle

 

Meditácia dychu na stíšenie mysle je základnou meditáciou Mindfulness MBSR.

Počas meditácie sa učíme zameriavať svoju pozornosť na dych a všímať si fyzické pocity pri dýchaní.

Dych je naša kotva, naše útočisko nielen pri meditácií, ale aj v našom každodennom živote.

Či pri meditácií alebo kedykoľvek počas dňa, keď sa naša myseľ zatúla do minulosti alebo budúcnosti,  keď sa naše myšlienky stanú ťažké a rušivé, môžeme zamerať pozornosť do svojho tela na fyzické pocity spojené s dychom. Vnímanie dychu a fyzických pocitov pri dýchaní je tu a teraz v prítomnom okamihu.  Dych nás teda ukotvuje v prítomnosti a umožňuje nám na chvíľu sa stopnúť a uvedomiť si seba samého. Vtedy vychádzame z nášho autopilota vzorcov, v ktorom sme väčšinu svojho života.

Prinášame Vám krátku 7 minútovú meditáciu dychu ktorú si môžete vyskúšať.

Meditáciou Vás sprevádza: Mária Boťanská, kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR

 

 

 
e
Top