Víkendový retreat na stíšenie mysle

 

Čo je cieľom víkendového retreatu?

Víkendový retreat je možnosť na chvíľu sa vzdialiť od každodenných povinností a prežiť ich v pokoji s tichom v našej hlave. Opustiť mód “doing, čiže robenie” a stráviť dní v móde “being – bytie”. Vystúpiť  z autopilota každodenných povinností a vnímať sám seba cez svoje telo, pocity, emócie a zatúľané myšlienky.  Zámerom víkendového retreatu je byť aspoň chvíľu sám so sebou, ďalej od civilizácie. Bez rušivých vplyvov, ak sa dá aj bez elektronických zariadení, pri spoločných cvičeniach a prežívaní prítomného okamihu. Budeme sa spoločne venovať aj uvedomovaniu si našich zmyslov a všímavemu pohybu priamo v prírode. Takýto retreat je významným prvkom psychohygieny, ktorý nám pomáha skľudniť myseľ a dobiť mentálnu energiu.

 

Aké cvičenia – meditácie všímavosti budeme trénovať

  • Cvičeniam (meditáciám) na stíšenie a uzemnenie
  • Cvičeniam (meditáciám) na „spriatelenie sa“ s telom
  • Cvičeniam (meditáciám) na vnímanie  svojej mysle
  • Cvičeniam všímavosti so zameraním na zvládnutie ťažkej situácie
  • Všímavému pohybu v prírode
  • Cvičeniu  v tichu
  • Cvičeniam na sprítomnenie a mnoho, mnoho iných…..

 

Ako prebieha Víkendový retreat

Víkendový retreat sa koná v príjemnom prostredí uprostred prírody a ticha alebo v Mindfulness centre v Bratislave (rodinný domček so záhradkou) .  Retreaty sú 1-dňové alebo ako viacdňové. Počas celých dní sa budeme venovať cvičeniam, meditáciám a láskavému postoju k sebe samému. Precvičíme si aj všímavé jedenie, všímavú chôdzu a všímavý pohyb.

 

Pre koho je retreat určený

Pobyt je určený pre všetkých, ktorí si chcú na chvíľu oddýchnuť od každodenného stresu a naučiť sa pracovať so svojou zaneprázdnenou mysľou, emóciami a pocitmi v tele. Lepšie zvládať  stres, predchádzať únave a vyhoreniu.

 

Nedeľné retreaty v Bratislave

Nedeľné  retreaty budú prebiehať  v malých skupinkách raz mesačne v nedeľu, v čase od 10,00 – 16,00.

26.9.2021

Cena: 50€ 

Miesto: Mindfulness centrum, Peterská 8, Bratislava

Lektor: Mária Boťanská – kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR

Viac informácií

Objednať retreat

 

Víkendový retreat  Stará Lesná 

Miesto: Stará Lesná

Kvetoslava Sarvašová – kvalifikovaná lektorka Mindfulness MBSR

Viac informácií

 

 

 

 

e
Top