Mindfulness MBSR docházkový kurz pre zamesntnancov

 

Čo je cieľom štvortýždňového  Mindfulness MBSR kurzu?

Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom v intenzívnej forme základné znalosti a cvičenie účinnej metódy na znižovanie stresu a celkové skvalitnenie života, vzťahov i komunikácie. Počas štyroch stretnutí v trvaní 2 – 2,5 hodiny sa v priebehu 4 týždňov účastníci oboznámia s konceptom Mindfulness (všímavosti), základnými cvičeniami a spôsobmi, ako zaviesť Mindfulness do svojho života. Už počas kurzu môžu začať cvičiť aj samostatne pomocou kratších nahrávok s vedenými meditáciami. V skupine budú po každom cvičení spoločne zdieľať svoje zážitky a pocity.

 

Čomu sa budeme venovať:

 • Čo je to Mindfulness a čo je MBSR
 • Mýty o meditácii
 • Prax dychu a tela
 • Opica v hlave
 • Cvičenia v sede a v pohybe
 • Mindfulness a stres (využitie všímavosti pri zvládaní stresu)
 • Mindfulness a komunikácia ( všímavá komunikácia)
 • Zvládanie emócií a ťažkých situácií pomocou Mindfulness, emocionálna inteligencia
 • Mindfulness – (seba)láskavosť a súcit
 • A čo ďalej? Podpora pri začiatočníckych obtiažach a v praktikovaní Mindfulness cvičení.

Ako prebieha

Dochádzkový skupinový kurz je vhodný pre začiatočníkov, ktorí by chceli zaviesť prax Mindfulness do svojho života. Prebieha 1 x týždenne,cca 2 hodiny v čase podľa dohody (dopoludňajší alebo poludňajší termín). Pre záujemcov je vhodným pokračovaním plný 8 týždňový kurz podľa zakladateľa MBSR Jona Kabata-Zinna.

 

Pre koho je cvičenie určené

Kurz je určený pre všetkých, ktorí majú hektické životy a hľadajú spôsob, ako sa stíšiť, lepšie sústrediť a zvládnuť každodenný stres pomocou pravidelného cvičenia Mindfulness.

Dátum : Košice: 2.10. ,9.10., 16.10., 23.10. 2019 vždy od 17,00 – 19,30

Dátum: podľa dohody s klientom

Cena: na vyžiadanie v závislosti od počtu účastníkov.

Lektor: Mária Boťanská (Bratislava)

Kvetoslava Sarvašová (Košice)

 

Objednať kurz


   


  e
  Top