Zuzka Klemanka


Zuzka Klemanka -lektorka .Relational Mindfulness Training vo výcviku

Baví ma život. Mám pocit, že som si pri narodení povedala, že jeden život nestačí a chcem toho zažiť čo najviac. Počas gymnázia i vysokej školy som pôsobila v rozhlasovom éteri ako moderátorka v rádiu HIT FM a OKEY. Po vyštudovaní práva na UK v Bratislave som sa rozhodla venovať tomu, čo ma bavilo na škole najviac a to Trestnému právu, preto som sa rozhodla pre prácu vyšetrovateľky. Vždy ma zaujímala psychológia, psychosomatika a neuroveda, vďaka ktorým som sa neskôr rozhodla zmeniť svoj pracovný smer.

Od roku 2016 sa venujem psychosomatike, etikoterapeutickým zručnostiam a spoluorganizujem online etikoterapeutické kruhy, meditácie, podporné stretnutia a zážitkové víkendy zamerané na kultiváciu všímavosti. Najaktívnejšie sa venujem meditačnej praxi vipassaná a mettá, praktizovaniu MINDFULNESS, najmä tréningu všímavosti vo vzťahoch - RMT - Relational Mindfulness Training.

 
e
Top