Natália Peciarová


PaedDr. Natália Peciarová - školská psychologička, učiteľka, špeciálna pedagogička, výchovná poradkyňa.

Pracujem ako školská psychologička na strednej škole, kde zároveň učím angličtinu a psychológiu. Venujem sa tiež výchovnému a kariérovému poradenstvu. Vyštudovala som učiteľstvo angličtiny a psychológie, školskú psychológiu, špeciálnu pedagogiku – poradenstvo a neustále sa vzdelávam. Absolvovala som množstvo študijných pobytov v zahraničí, napr. vo Veľkej Británii, Írsku, Malte, Španielsku, Taliansku... Rada objavujem nové možnosti ako pomáhať a pracovať s deťmi i dospievajúcimi.

Moja túžba po nových poznatkoch ma priviedla aj k mindfulness. Absolvovala som kurz Mindfulness u Majky Boťanskej a vďaka tomu sa mi zmenil život. Nielenže som sa stala vyrovnanejšou a pokojnejšou, ale dokázala som urobiť krok do neznáma – po rokoch váhania som sa odhodlala k životným zmenám. Mindfulness denne pomáha mne i mojim žiakom.

Milujem svoju rodinu a milujem svoju prácu. Na práci psychológa sa mi páči poznávanie a objavovanie toho, že každý z nás je iný. Každý má svoje radosti i starosti, ktoré si ukrývame hlboko vo svojom vnútri. Každý máme svoj individuálny, jedinečný príbeh a práve tieto ľudské príbehy ma fascinujú.
 
e
Top