Workshop mindful komunikácia na pracovisku

 

Čo je cieľom workshopu  Mindful komunikácia na pracovisku?

Mindful komunikácia je komunikácia 21. storočia.  Atmosféra na pracovisku je dnes jeden z najdôležitejších kritérií výberu zamestnávateľa, najmä u mladších ľudí, Patrí medzi dôležité prvky Emplyer Brandingu. A základom atmosféry na pracovisku je vzájomná komunikácia, či už v horizontálnej alebo vertikálnej štruktúre. A často stačí drobná negatívna udalosť, ktorá ovplyvní celú komunikáciu medzi ľuďmi. Následkom je stres, pokles výkonu, zdravotné problémy, fluktuácia.  Cieľom techniky Mindfulness je naučiť sa uvedomovať si svoju komunikáciu. Naučiť sa pozorne počúvať. naučiť sa uvedomovať si, že aj na druhej strane komunikácie je človek so svojimi problémami, emóciám a vzorcami. Dokázať sa stopnúť, vytvoriť priestor pre uvedomenie a následne reagovať. Svoje myšlienky, udalosti vnímať nielen hlavou ale celým telom, svojimi pocitmi a zmyslami.

 

Čomu sa budeme venovať:

  • Rozdielu medzi reaktívnou a vedomou komunikáciou
  • Vnímať reakcie cez svoje pocity a zmysly v tele
  • Myšlienkam, pocitom a emóciám, ktoré sú výsledkom reaktívnej komunikácie
  • ABC modelu emócii
  • Cvičeniam na stíšenie, uzemnenie a sprítomnenie
  • Cvičenia na skrotenie  našich myšlienok  – „opice v hlave“
  • Cvičeniam na vytvorenie priestoru medzi udalosťou / situáciou a našou reakciou
  • Cvičeniam na precítenie našich zmyslov vrátane sluchu – pozorné a všímavé počúvanie
  • Uvedomeniu si, že komunikácia je stav našej mysle a srdca

 

Ako prebieha workshop

Workshop prebieha u vás vo vašej forme alebo v našich priestoroch v Bratislave v čase od 9,00 – 16,30. Je realizovaný formou otvoreného školenia pre zamestnancov firiem, podnikateľov aj verejnosť. Pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť  pracovať so svojimi emóciami a následnou reaktívnou komunikáciou a komunikovať vedome. Workshop  je vedený zážitkovou formou, plný interaktivných cvičení.

 

Pre koho je workshop určený

Cvičenie je určené pre všetkých, ktorí chcú lepšie pracovať so stresom, predchádzať únave a vyhoreniu a zaujala ich téma všímavosti. Pre ľudí, ktorí sú otvorení novým technikám a prístupom a chceli by sa naučiť stíšiť svoju zaneprázdnenú myseľ.

Kurz sa otvára podľa záujmu.

 

Objednať kurz
 

e
Top